رئیس جمهور سریلانکا نخست وزیر جدید را منصوب کرد

کلمبو – رئیس جمهور سریلانکا، گوتابایا راجاپاکسا، رهبر حزب ملی متحد، رانیل ویکرمسینگه را روز پنجشنبه به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
ویکرمسینگه عصر پنجشنبه توسط گوتابایا راجاپاکسا در کلمبو به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد.
ویکرمسینگه به ​​عنوان نخست وزیر خدمت کرده بود.
ماهیندا راجاپاکسا روز دوشنبه به دنبال حوادث خشونت آمیزی که بین گروه های طرفدار دولت و معترضان ضد دولتی گزارش شد، از سمت نخست وزیری کنار رفت.

مطالب مرتبط