ترکمنستان کمک های بشردوستانه به افغانستان ارسال می کند

محموله بشردوستانه مواد غذایی، نساجی، کالاهای خانگی و همچنین فرآورده های نفتی روز سه شنبه از ترکمنستان به افغانستان همسایه تحویل داده شد.
قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان در نشست گسترده دولت در 10 دسامبر فرمان ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان را امضا کرد. در این دستور آمده است که این سند “با هدف کمک به همسایه افغانستان به صورت سیستماتیک و منظم و ارائه حمایت همه جانبه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه” امضا شده است.
بر اساس این سند، طرف ترکمنستان کمک‌های بشردوستانه را به مردم برادر افغانستان ارائه کرد که شامل 1200 تن کالاهای مختلف به ویژه محصولات نساجی، مواد غذایی و همچنین 20 تانکر ریلی فرآورده‌های نفتی ساخت ترکمنستان است. .
مراسم تحویل این کمک‌های بشردوستانه با حضور هیئت نماینده‌ای از ترکمنستان برگزار شد. از طرف افغانستان، محمد عباس استانکزی، معاون وزیر امور خارجه افغانستان، نور احمد اسلامجار والی هرات و دیگر مقامات بلندپایه از نهادهای مختلف افغانستان در این مراسم حضور داشتند.
توجه به این نکته ضروری است که ترکمنستان بی طرف به طور سیستماتیک از احیای اجتماعی و اقتصادی کشور همسایه حمایت همه جانبه می کند و همواره از موضعی برای حل و فصل اوضاع در افغانستان صرفاً از راه های سیاسی و دیپلماتیک مسالمت آمیز حمایت کرده است.
پس از پایان مراسم کمک‌های بشردوستانه، صدقه‌ها در مسجد جدید شهر آقینه که با کمک طرف ترکمنی و در شهرستان تورغندی ساخته شده بود، اهدا شد.

مطالب مرتبط