دسته: دسته‌بندی نشده

0

عملیات عشق و محبت

عملیات عشق و محبت و کتابهایی از این قبیل که با هدف مسخ افراد توسط عده ای سود جو فروخته می شوند چیزی جز بدبختی فلاکت و نیروهای منفی و مضر با خود به...